Marktvergunning

Marktvergunning

Wilt u een plaats op de markt innemen dan heeft u een marktvergunning nodig. Dit kan voor een dag- of weekmarkt zijn maar ook voor een tijdelijke markt zoals een kerstmarkt. Naast de (éénmalige) legeskosten moet u marktgeld en kraamhuur betalen.

Voorwaarden

Markthandel valt onder de ambulante handel. De meeste ondernemers moeten zich inschrijven bij het product- en/of bedrijfschap van de branche.  

Voor de vaste markten heeft u voor een standplaats op de markt altijd een marktvergunning van de gemeente nodig. Als u geen vaste plaats heeft, kunt u meedingen naar een plaats als meeloper.

  • De marktmeester wijst elke marktdag de dagplaatsen per branche toe. Dagplaatsen zijn vaste plaatsen, die niet bezet zijn in verband met ziekte, vakantie enzovoort.
  • De gemeente verleent direct de vergunning waarmee u zich kunt laten inschrijven als meeloper.
  • De wachttijd voor een vaste plaats varieert (per markt en per branche) van 1 tot 6 jaar.
  • In de meeste gevallen moet u ook een vestigingsvergunning hebben.
  • U moet ingeschreven staan bij de Kamer van Koophandel en geregistreerd staan bij de afdeling Registratie en Heffing van het Hoofdbedrijfschap Detailhandel (HBD). 

Vaste standplaats

Om voor een vaste standplaats in aanmerking te komen, moet u een schriftelijke aanvraag indienen. Meestal betekent dit dat u op de wachtlijst wordt geplaatst. 

Dagplaats

Om voor een dagplaats in aanmerking te kunnen komen moet u zich voor een bepaalde tijd melden bij de marktmeester. 

Standwerkersplaats

Voor de toewijzing van een standwerkersplaats moet u zich ook voor een bepaalde tijd melden bij de marktmeester.

Bijzonderheden

De marktvergunning is persoonsgebonden. U kunt dus niet de vergunning van iemand anders overnemen.

Aanvraag

Vaste standplaats

De vaste standplaats vraagt u schriftelijk aan. U moet deze aanvraag voorzien van de volgende kopieën:

  • uittreksel uit het Handelsregister (indien gewenst);
  • vestigingsvergunning Kamer van Koophandel (indien gewenst);
  • recent bewijs van registratie van het Hoofdbedrijfschap Detailhandel (niet ouder dan 1 jaar);
  • legitimatiebewijs (geldig paspoort, identiteitskaart, rijbewijs of vreemdelingendocument). 

Als er een wachtlijst is, kan het verkrijgen van een vergunning langere tijd duren. Vraag hierover informatie bij de gemeente.

Bron: gemeente Steenwijkerland